Βιογραφικό

Ο Γιώργος Δέδες γεννήθηκε στην Κόρινθο. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 1991
εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κύριο αντικείμενο τη μελέτη, επίβλεψη
και κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, αρχικά στην Πάτρα και στη συνέχεια
στην Κόρινθο, όπου κατοικεί μόνιμα μέχρι σήμερα. Στη διάρκεια των προπτυχιακών
του σπουδών ειδικεύτηκε σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
Ανασυγκρότησης, ενώ συμμετείχε σε μεταπτυχιακά ερευνητικά προγράμματα του
Πανεπιστημίου Πατρών, για ζητήματα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Από τον Μάρτιο του 2015 συνεπικουρεί το Κυβερνητικό έργο από την θέση του
Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Στις πρώτες Περιφερειακές εκλογές το 2010, εξελέγη Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας,
ενώ στις τελευταίες Περιφερειακές εκλογές του 2014 ηγήθηκε ψηφοδελτίου και
εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Δημοκρατική
Πελοποννησιακή Συνεργασία».
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Πανελληνίου Συλλόγου
Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών. Συμμετείχε στην επιτροπή επαγγελματικών
θεμάτων και νέων μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος.
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μηχανικών και
Υπομηχανικών Νομού Κορινθίας και έχει αναδειχθεί διαδοχικά τρεις φορές αιρετό
μέλος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου.
Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική
δράση, συμμετέχοντας δυναμικά στα όργανα του δημοκρατικού Πανεπιστημιακού
κινήματος. Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών
Μηχανικών Πάτρας, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ενωσης Φοιτητών
Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΠΑΠ), μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ,
αιρετός εκπρόσωπος των Φοιτητών της Πάτρας στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
Στα πλαίσια της κοινωνικής και αυτοδιοικητικής του δράσης υπήρξε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Κορίνθου και ειδικός επιστημονικός
συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου την περίοδο
2009-2010. Εχει εκλεγεί δύο φορές Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.